Trang nhà » có thể bạn không biết? » 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit


Các ký hiệu dung tích như TB, GB, MB, KB, BYTE.. Khá quen thuộc trên những thiết bị như bộ nhớ lưu trữ điện thoại, bộ nhớ máy ảnh, thẻ nhớ, USB… Vậy các thông số này có chân thành và ý nghĩa gì, bí quyết quy đổi 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit ra sao?


*
1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit

Đơn vị TB, GB, MB, Kb, Byte, Bit là gì?

Trong nội dung bài viết này ta vẫn cùng mày mò về những đơn vị đo dung tích theo máy tự từ nhỏ dại tới lớn: Bit -> Byte -> Kilobytes -> Megabytes -> Gigabytes -> Terabytes -> Petabytes -> Exabytes -> Zettabytes -> Yottabytes -> Brontobytes.

Bạn đang xem: 1gb bằng bao nhiêu byte

1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu


*
Bảng đổi khác giữa các đơn vị đo dung lượng

1 bit bằng bao nhiêu?

Bit là viết tắt của Binary Digit – đơn vị cơ bản, nhỏ tuổi nhất để tàng trữ thông tin. Bit chỉ hoàn toàn có thể lưu trữ một trong các 2 trạng thái bao gồm hoặc không (1 hoặc 0)

1 byte bằng bao nhiêu bit?

Byte là đơn vị chức năng lưu trữ tin tức lớn thứ nhỏ thứ 2 sau bit, 1 byte có thể thể hiện 256 tâm trạng của thông tin.

1byte tương đương với 8 bit

1Kb bởi bao nhiêu bytes?

Kb là ký kết hiệu của Kilobyte

1Kb = 1024 bytes = 8192 bit

Theo một cách định nghĩa khác, 1 byte = 1000 byte. Nguyên nhân lại tất cả sự khác nhau này mình đã trình bày tại vị trí cuối bài bác viết.

1Mb bởi bao nhiêu Kb, bytes?

Mb là cam kết hiệu của Megabyte

1Mb = 1024 Kb = 220 bytes

1Gb bởi bao nhiêu Mb, Kb, bytes

Gb là ký kết hiệu của Gigabytes

1Gb = 1024 Mb = 220 = 230 bytes

1Tb bởi bao nhiêu Gb, Mb, Kb, bytes?

Tb là ký hiệu của Terabyte

1Tb = 1024 Gb = 220 Mb = 230 Kb = 240 bytes

1Pb bởi bao nhiêu Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Pb là cam kết hiệu của Petabyte

1Pb = 1024 Tb = 220 Gb = 230 MB = 240 Kb = 250 bytes

1Eb bởi bao nhiêu Pb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Eb là ký hiệu của đơn vị Exabyte

1Eb = 1024 Pb = 220 Tb = 230 Gb = 240 Mb = 250 Kb = 260 bytes

1Zb bởi bao nhiêu Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Zb là ký kết hiệu của đơn vị Zetabyte

1Zb = 1024 Eb = 220 Pb = 230 Tb = 240 Gb = 250 Mb = 260 Kb = 270 bytes

1Yb bởi bao nhiêu Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Yb là ký kết hiệu đơn vị chức năng đo dung lượng Yottabyte

1Yb = 1024 Zb = 220 Eb = 230 Pb = 240 Tb = 250 Gb = 260 Mb = 270 Kb = 280 bytes

1Bb bằng bao nhiêu Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Bb là ký kết hiệu đơn vị chức năng Brontobyte

1Bb = 1024 Yb = 220 Zb = 230 Eb = 240 Pb = 250 Tb = 260 Gb = 270 Mb = 280 Kb = 290 bytes

1 Geopbyte bằng bao nhiêu Bb, Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Geopbyte cũng có ký hiệu là GB như thể Gigabyte

1 Geopbyte = 1024 Bb = 220 Yb = 230 Zb = 240 Eb = 250 Pb = 260 Tb = 270 Gb = 280 Mb = 290 Kb = 2100 bytes

Tại sao mãi mãi 2 giải pháp quy đổi giữ các đơn vị đo dung lượng

Hiện nay đã tồn tại 2 cách quy đổi đơn vị chức năng đo dung lượng. Ví dụ như 1Gb bằng 1024 Mb (210 Mb) tuy nhiên 1Gb cũng bằng 1000 (103 Mb).

Xem thêm: Sakura School Simulator Trên App Store, Sakura Live Wallpaper Miễn Phí

Nguyên nhân là vì có 2 Hệ đếm tác động tới biện pháp quy đổi này


*
Quy mong của hệ đếm Nhị phân
*
Hệ đếm thập phân quy ước 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb

Từ điển máy tính IBM viết rằng: Khi áp dụng để trình bày về năng lực lưu trữ của ô đĩa thì 1Gb = 1000 Mb trong ký kết hiệu thập phân. Nhưng khi dùng Gb để tàng trữ thì lại áp dụng 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb trong ký kết hiệu nhị phân

Từ điển máy tính xách tay của Microsoft nhận định rằng 1Gb tương đương 1000 Mb hoặc giao động 1048 Mb (1048576 bytes)

Từ điển New hacker lại nhận định rằng 1Gb luôn luôn tương đương xấp xỉ 1048 Mb

Kết luận: Cả 3 lập luận trên đều được chấp nhận, tuy nhiên trong cuộc sống đời thường hàng ngày khi nói đến khá nhiệm 1Gb hay 1Mb người ta thường đồng ý rộng rãi phương pháp quy đổi của thông số nhị phân. Tức là 1Gb = 1024 Mb.