Những hình hình ảnh Phật Dược Sư đẹp, trang nghiêm cứu vớt độ bọn chúng sinh khỏi phần đa khổ đau, bệnh dịch tật. Cài đặt hình phật Dược Sư và tôn kính chiêm bái ngài.
Bạn đang xem: Ảnh phật dươc sư

*

Theo gớm Dược Sư Như Lai phiên bản Nguyện Công Đức, Phật Dược Sư hay còn gọi là “Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Như Lai” nhờ trong khi tu hành tình nhân tát đạo vạc 12 đại nguyện giải trừ hết thảy dịch khổ cho việc đó sanh, khiến cho họ rất đầy đủ căn lành và hướng đến giải thoát nên những lúc thành Phật, Ngài trụ ở trái đất Tịnh lưu giữ ly, nghiêm túc như trái đất Cực lạc, cùng với 2 vị Đại bồ tát là Nhật Quang thay đổi Chiếu và Nguyệt Quang đổi thay Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa bọn chúng sanh.
Xem thêm:

*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (22)
*
tuyển tập hình phật dược sư (1)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (3)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (4)
*
tuyển tập hình phật dược sư (5)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (6)
*
tuyển tập hình phật dược sư (7)
*
tuyển tập hình phật dược sư (8)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (9)
*
tuyển tập hình phật dược sư (10)
*
tuyển tập hình phật dược sư (11)
*
tuyển tập hình phật dược sư (12)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (13)
*
tuyển tập hình phật dược sư (14)
*
tuyển tập hình phật dược sư (15)
*
tuyển tập hình phật dược sư (16)
*
tuyển tập hình phật dược sư (17)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (18)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (20)
*
tuyển chọn tập hình phật dược sư (21)

Những chủ đề liên quan:

Bổn nguyện của Phật Dược Sư là trị toàn bộ trọng căn bệnh phiền não vè thân và vai trung phong của chúng sanh, cứu giúp độ bọn chúng sanh thoát ra khỏi sanh tử khổ đau. Bởi Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh do đó nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như giữ ly vô không tự tin hiển hiện nay trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng tương tự vậy nên được gọi là Dược Sư giữ Ly Quang. Pdp.edu.vn xin share bộ bộ sưu tập hình Phật Dược Sư cùng quý các bạn đọc, hãy share vì mục tiêu lợi sinh nhé. Nam mô Dược Sư giữ Ly Phật!