Khi bạn đăng ký linhkiem.vn Music hoặc linhkiem.vn One với một đăng ký gia đình, bạn có thể sử dụng Chia sẻ trong gia đình để chia sẻ linhkiem.vn Music với tối đa 5 thành viên khác trong gia đình. Các thành viên trong nhóm gia đình của bạn không cần thực hiện tác vụ nào – linhkiem.vn Music có sẵn với họ vào lần đầu tiên khi họ mở ứng dụng Nhạc sau khi đăng ký gia đình của bạn bắt đầu.

Đang xem: Apple music gói gia đình

Ghi chú: Để sử dụng Chia sẻ trong gia đình, bạn cần có ID linhkiem.vn và bạn phải là một thành viên của nhóm gia đình hoặc là người tổ chức hay thành viên gia đình được mời. Để chia sẻ linhkiem.vn Music qua Chia sẻ trong gia đình, ai đó trong nhóm phải có đăng ký gia đình – trái ngược với đăng ký cá nhân – vào linhkiem.vn Music hoặc linhkiem.vn One.

Ngoài ra, các thành viên trong gia đình có thể tải về giao dịch mua trong iTunes Store của nhau lên máy tính và thiết bị của riêng họ. Họ cũng có thể ẩn giao dịch mua để người khác không thể tải chúng về.

Ghi chú: linhkiem.vn Music và linhkiem.vn One không có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng. Xem bài viết Hỗ trợ của linhkiem.vn Tính khả dụng của Dịch vụ phương tiện của linhkiem.vn.

Nếu bạn tham gia nhóm gia đình đăng ký linhkiem.vn Music hoặc linhkiem.vn One bằng đăng ký gia đình và bạn đã đăng ký thì đăng ký của bạn không được gia hạn vào ngày thanh toán tiếp theo; thay vào đó, bạn sử dụng đăng ký của nhóm. Nếu bạn tham gia nhóm gia đình chưa đăng ký và bạn có một đăng ký gia đình thì nhóm sẽ sử dụng đăng ký của bạn. Nếu bạn hoặc nhóm gia đình đều không có đăng ký gia đình, bạn có thể nâng cấp tài khoản của mình.

Trong ứng dụng Nhạc trên máy Mac, chọn Tài khoản > Nâng cấp lên gia đình, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm các thành viên khác của nhóm gia đình

Quản lý các mục mua chia sẻ trong gia đình

Xem và tải về giao dịch mua của các thành viên khác trong gia đình

Bấm vào tên ở gần góc trên cùng bên trái (bên cạnh mục Đã mua), sau đó chọn thành viên trong gia đình để xem giao dịch mua của họ.

Để tải về một mục, hãy bấm vào nút Tải về

*

của mục đó.

Để chỉ xem các mục đã tải về của bạn, hãy bấm vào Bài hát trong thanh bên, sau đó chọn Xem > Chỉ nhạc đã tải về.

Quan trọng: Để chia sẻ nội dung mua, tất cả các thành viên của nhóm gia đình phải ở cùng một quốc gia hoặc vùng (được xác định bằng địa chỉ thanh toán được liên kết với ID linhkiem.vn của họ). Nếu một thành viên gia đình chuyển sang một quốc gia hoặc vùng khác và cập nhật thông tin ID linhkiem.vn, người đó có thể mất quyền truy cập vào các nội dung mua của các thành viên khác trong gia đình, đồng thời các ứng dụng đã cài đặt được chia sẻ bởi các thành viên khác trong gia đình có thể không hoạt động. Xem bài viết Hỗ trợ của linhkiem.vn Thay đổi quốc gia hoặc vùng của ID linhkiem.vn.

Ẩn các giao dịch mua trong iTunes Store của bạn

Các thành viên trong gia đình có thể ẩn các giao dịch mua riêng lẻ trong iTunes Store khỏi các thành viên khác trong gia đình.

Xem thêm:

Trong ứng dụng Nhạc trên máy Mac, chọn Tài khoản > Mua hàng gia đình.

Bấm vào tên ở gần góc trên cùng bên trái (bên cạnh Đã mua), sau đó chọn tên của bạn để xem giao dịch mua của bạn.

Bấm vào một loại nội dung ở bên phải.

Danh sách giao dịch mua cho loại nội dung đã chọn sẽ xuất hiện.

Di chuyển con trỏ qua mục mà bạn muốn ẩn, bấm vào nút Xóa

*

, sau đó bấm Ẩn.

Để xem các mục mua bạn đã ẩn, chọn Tài khoản > Cài đặt tài khoản, đăng nhập (nếu cần thiết), sau đó bấm vào Quản lý ở bên phải của Các mục mua bị ẩn (bên dưới Lịch sử mua). Để hiển thị lại mục bị ẩn, bấm vào nút Bỏ ẩn của mục.

Ghi chú: Để dừng chia sẻ linhkiem.vn Music của bạn với nhóm gia đình, bạn có thể hủy đăng ký của mình, rời khỏi nhóm gia đình hoặc (nếu bạn là người tổ chức nhóm gia đình) dừng sử dụng Chia sẻ trong gia đình.

Xem bài viết Hỗ trợ của linhkiem.vn Chia sẻ trong gia đình là gì? hoặc truy cập trang web Chia sẻ trong gia đình.

Xem thêm:

Để tìm hiểu thêm về cách linhkiem.vn Music bảo vệ thông tin của bạn và cho phép bạn chọn thông tin mình chia sẻ, hãy chọn Trợ giúp > Giới thiệu về linhkiem.vn Music & Quyền riêng tư.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *