Tin Tức Tài liệu kế toán tài chính Văn bạn dạng pháp nguyên lý mẫu mã biểu việc làm kế toán tài chính Tài liệu khác Tin học công sở Blog
Bài tập kế toán tài chính tiền lương và các khoản trích theo lương tất cả đáp án gồm các dạng bài xích tập định khoản tính lương, trắc nghiệm, tình huống, trường đoản cú luận

Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có đáp ánđược luyện qua cả 3 dạng từ bài bác tậpđịnh khoản, trắc nghiệm, dạng thắc mắc tình huốngđúng/sai dành cho các bạnđang phân tích về chủđề kế toán tài chính tiền lương chúng ta sinh viênôn luyệnđể thì những kỳ thì cuối kỳ

*

Các dạng bài bác tập kế toán tiền lương và những khoản trích theo lương

Dạng 1: bài xích tập định khoản kế toán tiền lương và những khoản trích theo lương

Bài 1: Định khoản những nghiệp vụ 6/2021 của chúng ta MTP như sau (ĐVT: 1.000 VNĐ)

1. Tình chi phí lương yêu cầu trả mang lại công nhân tiếp tế 272.520, nhân viên cấp dưới quản đốc 121.870, nhân viên bán sản phẩm 99.000, cán bộ QLDN 101.000

2. Tính tiền ăn uống ca buộc phải trả mang lại công nhân sản xuất: 68.550, nhân viên cấp dưới quản đốc 48.700, nhân viên bán hàng 31.100, cán bộ quản lý doanh nghiệp 45.500

3. Tiến hành các khoản trích theo lương theo phần trăm quy định

4. Tính ra những khoản BHXH đề xuất trả mang đến công nhân sản xuất 4.920, nhân viên cấp dưới quản đốc 2.970, nhân viên bán sản phẩm 3.300

Đáp án

1. Nợ TK 622: 272.520

Nợ TK 627: 48.700

Nợ TK 641: 99.000

Nợ TK 642: 101.000

gồm TK 334: 594.390

2. Nợ TK 622: 68.550

Nợ TK 627: 48.700

Nợ TK 641: 31.000

Nợ TK 642: 45.500

tất cả TL 334: 193.850

3. Triển khai các khoản trích theo lương theo xác suất quy định

Nợ TK 622: 272.520*23,5% = 64.042,2

Nợ TK 627: 121.870 *23,5% = 28.639,45

Nợ TK 641: 99.000 x 23,5% = 23.265

Nợ TK 642: 101.000 X 23.5% = 23.735

Nợ TK 334: 594.390 x 10.5% = 62.410,95

bao gồm TK 338: 549.390 *34% = 186.792,6

4. Nợ TK 3383: 11.190

tất cả TK 334: 11.190

Số dư vào đầu kỳ TK 334: 30.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Giao dịch tiền lương kỳ trước bằng tiền khía cạnh là 30.000

2. Tiền lương và những khoản phụ cấp cần trả cho người công nhân thẳng sản xuất sản phẩm là 140.000, mang đến nhân viên quản lý phân xưởng là 28.000, nhân viên bán hàng là 30.000, cho phần tử QLDN là 38.000

3. Trích BHXH, BHYT, BHTN cùng KPCĐ theo tỷ lệ quy định

4. Nhất thời ứng lương kỳ I cho những người lao động bởi tiền phương diện là 120.000

5. Căn cứ vào bảng thanh toán BHXH, trợ cấp cho BHXH đề xuất trả cho người lao đụng là 12.000

6. Các khoản bớt trừ chi phí lương đề xuất trả cho người lao động:

a) tạm bợ ứng chưa thu hồi của nhân viên cấp dưới A: 5.000

b) Bắt nhân viên cấp dưới B bồi hoàn trị gia 2.400

7. Doanh nghiệp nộp cá quỹ BHXH, BHYT, BHTN với KPCĐ bằng TGNH là 10.000

8. Nhân viên cấp dưới C đang nộp lại tiền lâm thời ứng 5.000 bằng tiền mặt mang lại DN

9. Xác định thuế thu nhập cá thể đối với người thu nhập cao yêu cầu nộp trong kỳ là 10.000

10. Nộp thuế thu nhập cá thể hộ cho tất cả những người lao cồn bằng chuyển khoản qua ngân hàng 4.000

11. Công ty lớn đã giao dịch tiền lương cho người lao rượu cồn trong doanh nghiệp bằng chi phí mặt

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh

Đáp án: Đơn vị tính: 1.000VNĐ

1. Nợ TK 334: 30.000

có TK 1111: 30.000

2. Nợ TK 622: 140.000

Nợ TK 627: 30.000

Nợ TK 641: 30.000

Nợ TK 642: 40.000

có TK 334: 240.000

3. Nợ TK 622: 150.000.000 x 23,5% = 35.250

Nợ TK 627: 30.000.000 x 25,5% = 7.050

Nợ TK 641: 30.000.000 x 23,5% = 7.050

Nợ TK 642: 40.000.000 x 23,5% = 9.400

Nợ TK 334: 250.000.000 x 10,5% = 26.250

tất cả TK 338: 85.000

4. Nợ TK 334: 120.000

bao gồm TK 1111: 120.000

5. Nợ TK 3382: 12.000

bao gồm TK 334: 12.000

6. Nợ TK 334: 7.400

bao gồm TK 141: 5.000

có TK 1381: 2.400

7. Nợ TK 338: 10.000

bao gồm TK 1121: 10.00

8. Nợ TK 1111: 5.000

bao gồm TK 141: 5.000

9. Nợ TK 334: 10.000

tất cả TK 3335: 10.000

10. Nợ TK 3335: 4.000

tất cả TK 1121: 4.000

11. Nợ TK 334: 88.350

có TK 1111: 88.350

Bài 3: Trích tư liệu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại một công ty hồi tháng 7/2021 như sau (ĐVt: 1.000 VNĐ)

Số dư vào đầu kỳ của thông tin tài khoản 334: 60.000

I. Vào thời điểm tháng có những nghiệp vụ tạo nên như sau:

1. Cần sử dụng TGNH nộp BHXH 12.000, BHYT 4.000 cùng nhập quỹ tiền mặt 6.000

2. Trả lương còn nợ kỳ trước cho tất cả những người lao hễ 54.000

3. Tính ra chi phí lương buộc phải trả trong tháng:

- Lương công nhân trực tiếp sản xuát trả theo thành phầm trực tiếp không tinh giảm biết số lượng sản phẩm dứt nhập kho 60.000 đối kháng giá tiền lương trên một sản phẩm 15

- Lương nhân viên thống trị phân xưởng trả theo xác suất 5% trên tổng số chi phí lương người công nhân trực tiếp sản xuất

- Lương nhân viên bán sản phẩm 10.000

- Lương nhân viên QLDN trả theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương người công nhân trực tiếp sản xuất.

Bạn đang xem: Bài tập tính tiền lương

- Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo xác suất quy định

4. Nộp toàn cục BHXH, BHYT, BHTN và một nửa KPCĐ trích trong kỳ cho những cơ quan thống trị quỹ bởi chuyển khoản

5. Chi phí thưởng thi đua tự quỹ khen thưởng cần trả mang đến công nhân trực tiếp thêm vào là 15.000; nhân viên thống trị phân xưởng là 6.000; nhân viên bán sản phẩm là 2.000; nhân viên cai quản doanh nghiệp là 7.000

6. Tính ra số BHXH đề nghị trả công nhân trực tiếp thêm vào trong kỳ là 5.000; nhân viên quản lý phân xưởng 3.000

7. Những khoản khấu trừ vào lương của CNV: lâm thời ứng hết hạn là 12.000; thu tiền bồi thường là mất gia sản là 6.000

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ phạt sinh

Bài làm:

1. Nợ TK 3383: 12.000

Nợ TK 3384: 4.000

Nợ TK 1111: 6.000

gồm TK 1121: 22.000

2. Nợ TK 334: 54.000

bao gồm TK 1111: 54.000

3. A. Nợ TK 622: 60.000 x 15 =900.000

Nợ TK 627: 5% x 900.000 = 45.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 3% x 900.000 = 27.000

gồm TK 334: 982.000

b. Nợ TK 622: 23,5% x 900.000 = 211.500

Nợ TK 627: 23,5% x 45.000 = 10.575

Nợ TK 641: 23,5% x 10.000 = 2.350

Nợ TK 334: 10,5% x 982.000 = 103.110

gồm TK 338: 34% x 982.000 = 333.880

TK 3382: 2% x 982.000 = 19.640TK 3383: 25,5% x 982.000 = 250.410TK 3384: 4.5% x 982.000 = 44.190TK 3386: 2% x 982.000 = 19.640

4. Nợ TK 3383: 250.410

Nợ TK 3384: 44.190

Nợ TK 3386: 19.640

Nợ TK 3382: 1/2 x 19.640 = 9.820

tất cả TK 112: 324.060

5. Nợ TK 353: 30.000

bao gồm TK 334: 30.000

6. Nợ TK 3393: 8.000

bao gồm TK 334: 8.000

7. Nợ TK 334: 18.000

có TK 141: 12.000

bao gồm TK 138: 6.000

Dạng 2: bài bác tập trắc nghiệm kế toán tiền lương và những khoản trích theo lương

1.Tiền lương cơ bạn dạng của bạn lao động được tính như sau:

A. (Hệ số lương level + hệ số phụ cấp cho lương) × tiền lương buổi tối thiểu.

B. (Hệ số lương cấp độ × chi phí lương về tối thiểu) - Phụ cung cấp lương.

C. Hệ số lương cấp độ × chi phí lương buổi tối thiểu.

D. (Hệ số lương cấp bậc + thông số phụ cấp lương) × chi phí lương về tối thiểu + BHXH được hưởng.

2. BHXH buộc phải trợ cấp cho tất cả những người lao đụng được:

A. Ghi tăng giá thành sản xuất kinh doanh.

B. Ghi tăng giá cả khác.

C. Ghi giảm quỹ BHXH.

D. Ghi tăng quỹ BHXH

3. Tiền lương phép đề xuất trả công nhân trực tiếp sản xuất được tính vào:

A. Túi tiền sản xuất.

B. Túi tiền khác.

C. Giá chỉ vốn hàng bán trong kỳ.

D. Giá cả nhân công trực tiếp.

4. Tiền ăn ca nên trả fan lao rượu cồn được:

A. Ghi tăng túi tiền sản xuất ghê doanh.

B. Ghi tăng giá cả khác.

C. Ghi đội giá vốn hàng bán trong kỳ.

D. Ghi bớt quỹ phúc lợi.

5. Tiền thưởng thi đua cần trả cho tất cả những người lao động từ quỹ tâng bốc được:

A. Ghi tăng chi tiêu sản xuất kinh doanh.

B. Ghi tăng ngân sách khác.

C. Ghi sút quỹ khen thưởng.

D. Ghi tăng quỹ khen thưởng.

Đáp án:

1.Đáp án đúng là: A. (Hệ số lương cấp độ + thông số phụ cung cấp lương) × chi phí lương về tối thiểu. Vì: Lương cơ phiên bản bao có lương cấp độ cộng thêm các khoản phụ cấp.

2.Đáp án đúng là: C. Ghi giảm quỹ BHXH.

Vì: BHXH trợ cấp cho tất cả những người lao động do cơ quan liêu BHXH chịu trách nhiệm chi trả từ bỏ quỹ BHXH.

3.Đáp án đúng là: D. Chi tiêu nhân công trực tiếp.

Vì: tiền lương của đối tượng người tiêu dùng nào tính vào ngân sách tương ứng.

4.Đáp án đúng là: A. Ghi tăng ngân sách chi tiêu sản xuất khiếp doanh.

Vì: Theo chính sách hiện hành, tiền ăn ca được ghi thừa nhận vào chi tiêu sxkd của thành phần sử dụng lao động.

5.Đáp án đúng là: C. Ghi bớt quỹ khen thưởng.

Vì: chi phí thưởng chi trả tự quỹ khen thưởng yêu cầu ghi giảm quỹ.

Dạng bài xích tập trường hợp về kế toán tiền lương và những khoản trích theo lương

1. Chi phí lương về tối thiểu không tác động đến tiền lương cơ bạn dạng của fan lao động.

2. BHXH phải trợ cấp cho người lao cồn trong doanh nghiệp lớn được ghi dấn vào giá cả sản xuất gớm doanh.

3. Tiền nạp năng lượng ca không được xem vào giá thành sản xuất tởm doanh.

4. Chi tiêu cho vận động công đoàn tại công ty lớn được ghi tăng giá cả sản xuất ghê doanh.

5. Bảo đảm y tế được chi trả trực tiếp cho người lao rượu cồn trong trường hợp bé đau, thai sản.

Đáp án:

1.Đáp án đúng là: Sai

Vì: chi phí lương về tối thiểu là căn cứ để tính tiền lương cơ bản.

Xem thêm: Top 50 Hình Ảnh Đẹp Của Em Bé Siêu Dễ Thương Và Đáng Yêu, Ngộ Nghĩnh, Lovely

2.Đáp án đúng là: Sai

Vì: BHXH trợ cấp cho những người lao cồn được cơ quan BHXH chịu trách nhiệm chi trả

3.Đáp án đúng là: Sai

Vì: Tiền nạp năng lượng ca là một trong những khoản ngân sách hợp lí theo chính sách hiện hành

4.Đáp án đúng là: Sai

Vì: ngân sách chi tiêu cho chuyển động công đoàn được đem từ quỹ KPCĐ

5.Đáp án đúng là: Sai

Vì: BHYT được bỏ ra trả cho cửa hàng khám chữa trị bệnh

Những kiến thức cần cố khi làm bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

- khái niệm tiền lương và trọng trách của kế toán tiền lương vào doanh nghiệp;

- minh bạch được những loại chi phí lương và các vẻ ngoài trả lương khác nhau;

- thay được quy trình kế toán lao hễ và tiền lương trong doanh nghiệp;

- thay được khái niệm, mục tiêu và phương thức hình thành các quỹ trích theo lương (bảo hiểm thôn hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…);

- chũm được tiến trình kế toán những khoản trích theo lương vào doanh nghiệp;

- vắt được phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán giao dịch khác với những người lao cồn (ngoài chi phí lương).

Xem chi tiết tại: biện pháp hạch toán kế toán tài chính tiền lương và những khoản trích theo lương

Trên là những dạng bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, nhằm ôn luyện về mảng này các bạn cũng có thể tìm tới khóa học kế toán online bằng cách thức tự học tập và hỗ trợ trực con đường bởi những đội ngũ kế toán tài chính trưởng tất cả thâm niên trong lĩnh vực kế toán thuế, dịch vụ kế toán đến mọi mô hình doanh nghiệp