Rất không ít người dân học giờ đồng hồ Anh thường nhầm lẫn cách áp dụng của thì thừa khứ kết thúc và thừa khứ đơn. Nhằm giúp đỡ bạn phân biệt và làm rõ kiến thức phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này, TOPICA Native đang gửi đến các bạn tổng phù hợp bài tập thì vượt khứ hoàn thành (Past perfect tense) tinh lọc từ cơ bạn dạng đến nâng cao chọn lọc cùng đáp án chi tiết nhất. Hãy cùng khám phá ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về quá khứ hoàn thành

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Cầm tắt lý thuyết thì quá khứ dứt (Past perfect tense)

1.1. Cách thực hiện thì quá khứ trả thành

Diễn tả một hoạt động đã xảy ra và xong trước một hành động khác trong thừa khứ.

VD: My mom had cooked breakfast when I got up. (Mẹ tôi đã nấu bữa sáng trước lúc tôi thức dậy.)

Diễn tả một hành vi đã xảy ra và kéo dãn dài tới một thời điểm nhất thiết trong quá khứ.

VD: By the time I finished his studies, I had been in Ha Noi for over five years. (Trước khi tôi chấm dứt việc học, tôi vẫn ở thủ đô hà nội được năm năm.)

Diễn tả một hành vi xảy ra trước 1 thời điểm nhất mực trong thừa khứ.

VD: He had never played football until last week. (Anh ấy không từng khi nào chơi bóng đá cho tới tuần trước.)

Diễn tả hành động điều kiện không có thực trong vượt khứ trong câu đk loại III.

VD: She would have come khổng lồ the các buổi party if she had been invited. (Cô ấy lẽ ra đang đến buổi tiệc nếu cô ấy được mời.)

Dùng để biểu hiện sự bế tắc về vấn đề nào kia trong quá khứ. (thường dùng cấu trúc điều ước trong quá khứ.)

VD: I wished I had told the truth. (Tôi mong là tôi đang nói sự thật.)

1.2. Vết hiệu phân biệt thì vượt khứ hoàn thành

Việc ghi nhớ vệt hiệu phân biệt là cực kì quan trọng. Bởi bạn có thể sử dụng những tín hiệu này để triển khai các bài tập về thì thừa khứ kết thúc hay dạng bài xích tập thì quá khứ 1-1 và vượt khứ hoàn thành. Một trong những từ xuất hiện trong câu sử dụng thì thừa khứ xong xuôi cần chú ý là:


*

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ trả thành


Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …

1.3. Bí quyết thì quá khứ hoàn thành


Câu khẳng địnhCâu tủ địnhCâu nghi vấn
S + had + VpII

Ví dụ:

He had gone out when I came into the house.

(Anh ấy vẫn đi ra bên ngoài khi tôi vào nhà.)

They had finished their work right before the deadline last week.

(Họ đã hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.

S + hadn’t + VpII

Ví dụ: hadn’t = had not

Ví dụ:

She hadn’t come trang chủ when I got there.

(Cô ấy vẫn không về nhà khi tôi về.)

They hadn’t finished their lunch when I saw them.

(Họ vẫn không ăn xong bữa trưa lúc trông thấy họ).

Had + S + VpII ?

Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

Had the film endedwhen you arrived at the cinema?

(Bộ phim đã ngừng khi bạn tới rạp chiếu phim phim nên không?)

Yes, it had./ No, it hadn’t


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

1.4. Minh bạch quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Thì vượt khứ đơn và thừa khứ ngừng là giữa những chủ điểm đặc biệt quan trọng trong kết cấu ngữ pháp giờ Anh. Vì chưng chúng được sử dụng không hề ít trong các bước và cuộc sống trong môi trường xung quanh ngoại ngữ. Tuy nhiên vẫn còn không ít bạn chưa biết cách phân biệt cụ thể hai thì này. Đặc biệt có nhiều sự nhầm lẫn lúc làm bài xích tập quá khứ đơn và vượt khứ hoàn thành

Thì vượt khứ đơnThì quá khứ trả thành
Nói về một khoảng thời hạn trong thừa khứ và thời gian đã được xác định.

Ví dụ: Vietnam was the colony of France from 1859 to 1945.

(Việt Nam vẫn là thuộc địa của Pháp từ thời điểm năm 1859 mang lại 1945.)

Một chuỗi sự kiện thông suốt nhau trong thừa khứ.

Ví dụ: When the trò chơi finished, the spectators left the stadium & went home.

(Khi trận đấu kết thúc, người theo dõi rời sân chuyên chở và về nhà.)

Sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong vượt khứ với đã chấm dứt.

Ví dụ: He studied English for 3 years.

(Now he didn’t study it.)

Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác cùng cả hai hành vi này phần nhiều đã xảy ra trong vượt khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì dùng thì thừa khứ trả thành.Ví dụ: I met them after they had divorced.

(Tôi chạm mặt họ sau thời điểm họ ly dị.)

Sự kiện xẩy ra suốt một khoảng thời gian đến 1 thời điểm hoặc một hành vi khác trong quá khứ.

Ví dụ: When he went lớn Thailand, he had studied thái lan for over 2 years.

(Khi anh ấy đi Thái, anh ấy sẽ học giờ Thái rộng 2 năm.)

2. Bài bác tập về thì quá khứ hoàn thành

Để củng cụ kiến thức, hãy thuộc Topica làm một số bài tập về vượt khứ hoàn thành cơ bản và nâng cao bên dưới nhé!

2.1. Bài tập quá khứ hoàn thành cơ bản 

Bài 1: phân tách động từ trong ngoặc sinh hoạt thì vượt khứ trả thànhThe storm destroyed the sandcastle that we ______ (build).He ______ (not / be) to lớn Cape Town before 1997.When she went out to play, she ______ (do / already) her homework.My brother ate all of the cake that our mum _____ (make) .The doctor took off the plaster that he ______ (put on) six weeks before.The waiter brought a drink that I _______ (not / order).I could not remember the poem we _______ (learn) the week before.The children collected the chestnuts that _____ (fall) from the tree.________ (he / phone) Angie before he went lớn see her in London?She ______ (not / ride) a horse before that day.Kevin ______ (go) home by the time I arrived.Ethan suddenly realised that he _____ (leave) his máy tính xách tay on the train.Mum was annoyed because I ______ (not clean) my room._______ (they / study) English before they went to the USA?We were hungry because we ______ (not eat).Bài 2: Khoanh tròn dạng đúng của hễ từ sinh hoạt thì thừa khứ đối chọi hoặc vượt khứ xong xuôi sau cho tương xứng với văn cảnh câuThe robbers left/ had left the ngân hàng when the policemen finally arrived/ had arrived.When the rain started/ had started, the Atkinsons finished/ had finished planting trees.By the time Rebecca went/ had gone into the store, she got/ had got soaked.Darcey saw/ had seen this castle before she came/ had come again last Sunday.Mr.Palmer didn’t speak/ hadn’t spoken any Chinese before he moved/ had moved to Peking.Sonny got / had got fainted by the time the ambulance reached/ had reached the hospital.When my mother brought/ had brought me an apple, I finished/ had finished my homework.Mrs.Wilkinson refused/ had refused lớn drive the car because she had/ had had a terrible accident on the highway about a year ago.I didn’t think/ hadn’t thought of having a new house before I saw/ had seen that ad on TV.My uncle didn’t try/ hadn’t tried Italian food before went/ had gone lớn that restaurant.

*

Cách sử dụng thì thừa khứ dứt trong bài tập

Bài 3: Chọn lời giải có ý nghĩa giống cùng với câu gốc 

1. I had already seen the film but I decided to lớn watch it again last night.a. I watched the film last night for the first time.b. Last night wasn’t the first time that I had seen the film.

2. The boys were playing football while it was raining.a. The boys were playing football until it started khổng lồ rain.b. The boys played football in the rain.

3. I was writing an thư điện tử when our computer broke down.a. Our computer broke down before I wrote an e-mail.b. I had started writing an thư điện tử and then our computer broke down.

4. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us.a. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift.b. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

2.2. Bài tập quá khứ xong xuôi nâng cao

Bài 1: Chia rượu cồn từ trong ngoặc sinh sống thì vượt khứ đối chọi hoặc thừa khứ trả thànhAfter I _____________________ the letter, I _____________________ that I _____________________the wrong address on it. (POST, REALISE, WRITE)John asked me where I _____________________ the day before. (BE)At this time yesterday, we ___________________________ for 6 km. (ALREADY WALK)When I _____________________ through the streets of Madrid, I _____________________ aboutthe magnificent time I _____________________ there as a student. (WALK, THINK, SPEND)It was the first time that she _____________________ me lớn dinner. (INVITE)As soon as the maid _____________________ scrubbing the kitchen floor, she _______________working in the garden. (FINISH, START)We started to worry about Jimmy because we _____________________ him all afternoon.(CALL)They _____________________ their way out of town before the sun _____________________.(ALREADY MAKE, RISE)We _____________________ for two hours when we finally got lớn our hotel. (DRIVE)When I _____________________ home, I saw that the children _______________________.(ARRIVE, LEAVE)Bài 2: xong các câu sauWhen Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went khổng lồ Vietnam.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began lớn feel sick.If he ____________ (listen) khổng lồ me, he would have got the job.Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) him somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went lớn a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa & Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) điện thoại thông minh before, so I showed her how to use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.Bài 3: sắp tới xếp những câu sau và chia động từ bỏ (nếu có)The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.

*

Bài 4: Viết lại câu thì quá khứ trả thành

1. David had gone trang chủ before we arrived.

=> After…………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops.

=> Before……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

=> When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

=> Before………………………………………………………………………………….

Bài 5: xong xuôi đoạn văn sau bằng phương pháp chia rượu cồn từ ở đoạn trống

Until a few years ago, no one 1.. ………….. (hear) of Harry Potter, the young wizard and hero of the children’s book Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The writer, J K Rowling, 2. ………….. (already / write) several stories & books, but this was the first book that was published. She 3. …………… (get) the idea for the story of a wizard at magic school while she 4. ………. (travel) on a train to London. By the time the train 5. ……………………………… (reach) King’s Cross station, she 6. ……………………………… (invent) most of the characters. When the book was published in 1997, no one 7. ……………………………… (imagine) it would be such a tremendous success, but it quickly 8…..(become) a bestseller. While millions of young readers in many countries 9. ……… (enjoy) her first Harry Potter book, J K Rowling 10. ……………………………… (think) of ideas for the next book in this incredibly popular series.


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

3. Đáp án bài tập past perfect (quá khứ trả thành)

3.1. Đáp án bài xích tập cơ bản

Đáp án bài 1
1. Had built2. Had not been3. Had already done4. Had made5. Had put on
6. Had not ordered7. Had learned8. Had fallen9. Had be phoned10. Had not ridden
11. Had gone12. Had left13. Had not cleaned14. Had they studied15. Had not eaten
Đáp án bài 2
1. Had left – arrived2. started – had finished3. went – had got4. had seen – came5. hadn’t spoken – moved
6. had got – reached7. brought – had finished8. refused – had had9. Hadn’t thought – saw10. hadn’t tried – went
Đáp án bài xích 3bbba

3.2. Đáp án bài tập nâng cao

Đáp án bài 1
1. Had posted – realised – had written2. Had been3. Had already been walking4. Was walking – thought – had spent5. Had invited
6. Had finished started7. Had been calling8. Had already made – rose9. Had been driving10. Arrived – had already left
Đáp án bài 2
1. Had started2. Had lived3. Had eaten4. Had listened5. Had left
6. Had forgotten7. Had been8. Had met9. Had forgotten10. Had studied
11. Hadn’t rained12. Hadn’t paid13. Hadn’t done14. Hadn’t eaten15. Hadn’t brought
16. Hadn’t visited17. Hadn’t met18. Hadn’t had19. Hadn’t used20. Hadn’t studied
Đáp án bài 3The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came back home.Before my brother went khổng lồ bed, he had read an interesting novel.When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your e-mail before he met you?When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken khổng lồ her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.Đáp án bài bác 4After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Đáp án bài 5had heardhad already writtengotwas travellingreachedhad inventedimaginedbecamewere enjoyingwas thinking

Trên đây là phần bài tập thì quá khứ hoàn thành tất cả đáp án sẽ giúp bạn một đợt ôn tập với củng cầm lại con kiến thức. Đây là một trong thì khá đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp giờ Anh bắt buộc nắm rõ. Việc siêng năng làm bài tập tương đối đầy đủ sẽ khiến cho bạn nắm chắc kiến thức và kỹ năng và cách thực hiện thì thừa khứ hoàn thành tốt. Chúc các các bạn sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Xem thêm: Top 100 Hình Nền Bóng Đá Đẹp Nhất Dành Cho Fan Túc Cầu, Anh Bong Da Dep Nhat The Gioi

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh cho riêng bạn, kết nối và thừa nhận ngay hỗ trợ tư vấn từ chăm gia, nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh ngay hôm nay!


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.