Excel đến linhkiem.vn 365 Excel đến linhkiem.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint vps 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 coi thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF để hỗ trợ sổ thao tác làm việc trước trên đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF rất có thể tính toán các công dụng không đúng trong một số kịch bản nhất định. Sung sướng xem mục sự nuốm đã biết của nội dung bài viết này để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm datedif


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt đại diện cho ngày sau cuối hoặc ngày dứt khoảng thời gian.

Unit

Loại tin tức mà bạn muốn trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong vòng thời gian.

"M"

Số mon hoàn tất trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong tầm thời gian.

"MD"

Sự khác hoàn toàn giữa các ngày trong start_date cùng end_date. Đã làm lơ tháng với năm của ngày.


Quan trọng: Chúng tôi khuyên nhủ bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì gồm những giới hạn đã biết đi kèm theo theo. Hãy xem mục những sự thay đã biết dưới đây.


"YM"

Sự biệt lập giữa các tháng trong start_date với end_date. Đã bỏ qua mất ngày và năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt giữa các ngày vào start_date và end_date. Đã bỏ qua mất năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được tàng trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để thực hiện trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF khôn cùng hữu ích trong số công thức khi chúng ta cần đo lường độ tuổi.

Xem thêm: 50 Album Hình Xăm Cung Song Ngư Cho Nam, 50 Album Hình Xăm Cung Song Ngư Đẹp Nhất Ý Tưởng

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày thân 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" rất có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc tác dụng không chủ yếu xác. Nếu như khách hàng đang tìm cách giám sát các ngày còn lại sau tháng tròn cuối cùng, đây là một phương án thay thế:

*

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.