Bạn đang xem: Cách tính tổng xích ma

Bài làm

Giải trên máy vi tính Casio fx570ES PLUS

Ta gồm công thức số hạng tổng thể

*

Ghi vào màn hình hiển thị

*
ấn = ta được hiệu quả 0,749999

Cách ấn máy

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

Thiết kế website : TRUST.vn


*Xem thêm: Hướng Dẫn Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp, Điều Kiện Và Mức Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Văn chống phẩmVăn chống phẩm SMARTKIDSVăn phòng Phẩm OfficetexBút PilotVăn phòng phẩm linhkiem.vnVăn chống phẩm HorseCặp, baloB.bagCặp, túi ba lô linhkiem.vnSáchB.bookMáy tính Casio