Hình chóp cụt là phần ở giữa dưới mặt đáy và tiết diện cắt vị mặt phẳng song song với dưới đáy của hình chóp. Nội dung bài viết này, linhkiem.vn sẽ chia sẻ với chúng ta những kiến thức cơ bản về hình chóp cụt, cũng giống như cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình chóp cụt, thể tích hình chóp cụt.

Bạn đang xem: Tính thể tích hình chóp cụt, diện tích xung quanh, toàn phần


Định nghĩa hình chóp cụt

Hình chóp cụt là một phần của khối đa diện, ở giữa mặt đáy và thiết diện cắt vày mặt phẳng tuy nhiên song với đáy của hình chóp.

*

Tính chất của hình chóp cụt:

Hai đáy là hai nhiều giác (hình tam giác, tứ giác, ngũ giác,…) có những cạnh tương ứng tuy nhiên song với tỉ số những cạnh khớp ứng bằng nhau.Các mặt bên đều là rất nhiều hình thang.Các con đường thẳng cất các bên cạnh sẽ đồng quy tại một điểm (đỉnh của hình chóp)

Hình chóp cụt đều là hình chóp cụt tất cả các mặt đáy là hình đa giác những (có những cạnh bằng nhau). Vị đó, các mặt mặt của hình chóp cụt đầy đủ là mọi hình thang thăng bằng nhau.

Công thức tính diện tích s hình chóp cụt

Diện tích xung quanh

Là diện tích của các mặt xung quanh, phần bao bọc hình chóp cụt, không gồm diện tích s hai đáy.

Cách tính: 

Bước 1: Tính diện tích s từng mặt bên (các hình thang) của hình chóp cụt theo công thức tính diện tích hình thang bình thường

Bước 2: Tính diện tích s xung quanh bằng phương pháp cộng tổng diện tích các mặt bên.

Xem thêm: Cách Ghép Ảnh Vào Khung Ảnh Đẹp Online, Cách Ghép Ảnh Vào Khung Có Sẵn

Trường đúng theo hình chóp cụt đều, ta sẽ sở hữu được công thức:

*

Trong đó:

Sxq: diện tích s xung quanhn: con số mặt mặt của hình chóp cụt (bằng số cạnh của đa giác đáy)a, b: chiều nhiều năm cạnh của theo thứ tự 2 lòng trên cùng dướih: chiều cao của các tứ giác phương diện bên.

Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt bằng tổng diện tích xung quanh và mặc tích 2 phương diện đáy

Công thức:

Stp = Sxq + Sđáy béo + Sđáy nhỏ

Trong đó:

Stp : diện tích s toàn phầnSxq : diện tích s xung quanhSđáy lớn : diện tích s đáy lớnSđáy nhỏ : diện tích s đáy nhỏ

Công thức tính thể tích hình chóp cụt

Công thức:

*

Trong đó:

V: thể tích hình chóp cụtS, S’ thứu tự là diện tích mặt đáy lớn với đáy nhỏ dại của hình chóp chụth: chiều cao của hình chóp, tức là khoảng biện pháp giữa 2 dưới mặt đáy lớn với đáy nhỏ

Trường hợp đặc biệt, nếu mặt dưới là hình vuông (tứ giác đều), bọn họ sẽ có công thức:

*

Trong đó:

V: thể tíchh: chiều cao của hình chópa, b thứu tự là chiều lâu năm cạnh của dưới mặt đáy lớn và đáy nhỏ

Trên đây, linhkiem.vn đã share với chúng ta về cách làm tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích hình trụ. Trường hợp có ngẫu nhiên thắc mắc gì, hãy để lại comment ở mặt dưới bài viết nhé!