tin tức tư vấn tri thức Tin VP bảo mật Mạng Máy cỗ ứng dụng
lúc trộn văn bản kết đúng theo giữa Word cùng với Excel nhiều khi dữ liệu hiển thị trong file Word không giữ nguyên được format số trong Excel .

Ví dụ có bản dữ liệu vào Excel như sau :

Trong file gốc dữ liệu của Excel , cột Lương ta thấy cứ 3 số lại chia cách nhau bởi dấu phảy , hoặc 2 bạn dưới thuộc không phân tách nhau mà lại có góp phần thập phân .

Tuy nhiên khi sử dụng Mail Merger lúc lấy dữ liệu từ cột Lương thì dữ liệu hiển thị ko được như ý . Ví dụ khi hiển thị không phân tách 3 số bằng dấu phảy

Hoặc hiển thị đầy đủ số gồm dấu thập phân bị sai

Như vậy làm cố gắng nào để hiển thị đúng như bạn muốn ?

Sau khi bạn đã trả tất quá trình gán những trường quan trọng vào đúng những mục đề nghị hiển thị khi đó nội dung của người sử dụng như hình dưới

Bạn đề xuất phải thiết lập cấu hình lại phần hiển thị vào trường Lương bằng cách bấm tổng hợp phím ALT-F9 , cơ hội đó các bạn sẽ thấy như hình dưới

Thay đổi trong phần MERGEFIELD Lương như sau MERGEFIELD “Lương” \#,#

Sau đó bạn lại bấm lại tổng hợp phím ALT+F9 để quay lại trạng thái bình thường . Cùng với cách đổi khác trên thì những nội dung hiển thị sẽ bí quyết 3 số bởi dấu phảy

Nếu chúng ta thay đổi MERGEFIELD “Lương” \#,#0.00x khi đó sẽ xuất hiện thêm 2 số thuộc hàng thập phân