Trong vài trường hợp sử dụng Excel, các bạn sẽ cần có tác dụng tròn số mang đến số sớm nhất do quý hiếm thập phân không đáng kể, hoặc các bạn sẽ cần tài liệu là một số nguyên để đơn giản và dễ dàng hóa quá trình tính toán. Điện vật dụng XANH sẽ share cho các bạn 5 biện pháp làm tròn số vào Excel dễ dàng và đơn giản nhất nhé.

Bạn đang xem: Định dạng làm tròn số trong excel

1Làm tròn số bằng cách thêm định hình số

Bước 1: chọn ô/dãy ô bạn muốn định dạng, tiếp đến chọn General bên trên thanh công cụ

Bước 2: Chọn Thêm format số (More Number Formats).

Bước 3: chọn định dạng phù hợp, ví dụ như Tiền tệ (Currency), Kế toán (Accounting), Tỉ lệ phần trăm (Percentage),...

Bước 4: Nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị tại ô Vị trí thập phân (Decimal places).


Decimal places tượng trưng cho số ẩn dưới dấu phẩy.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nay nhanh bởi công gắng Tăng thập phân (Increase Decimal) hoặc giảm thập phân (Decrease Decimal) làm việc thanh công cụ.

2Sử dụng hàm làm tròn số lên

Hàm ROUNDUP dùng để gia công tròn số lên, ra xa số 0 (không).


Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn lên.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau vệt phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDUP(3.275, 1) nghĩa là làm tròn số 3,275 lên đến 1 chữ số thập phân. Công dụng hiển thị sẽ là 3,3.

3Sử dụng Hàm có tác dụng tròn số xuống

Hàm ROUNDDOWN dùng để làm tròn số xuống, tiến mang đến số 0 (không).


Cú pháp: =ROUNDDOWN(number, num_digits)Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn xuống.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau vết phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDDOWN(3.275,1) nghĩa là làm tròn số 3,275 xuống mang lại 1 chữ số thập phân. Tác dụng hiển thị đang là 3,2.

4Hàm có tác dụng tròn một vài đến số gần nhất

Hàm ROUND dùng làm làm tròn một số mang đến số sớm nhất với số chữ số thập phân đã xác định.


Cú pháp: =ROUND(number, num_digits)

Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau vết phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUND(3.275,2) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 cho 2 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị đã là 3,28.

5Cách có tác dụng tròn cùng với hàm ODD cùng EVEN

Hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không).


Cú pháp: =ODD(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn.


Ví dụ: =ODD(3.275) nghĩa là có tác dụng tròn số 3,275 lên đến mức số nguyên lẻ ngay gần nhất. Kết quả hiển thị đang là 5.

Khi áp dụng hàm ODD, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn luôn được điều chỉnh làm cho tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ ko xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ: =ODD(-3.275) nghĩa là có tác dụng tròn số -3,275 lên đến số nguyên lẻ sát nhất. Hiệu quả hiển thị sẽ là -5.

Hàm EVEN

Hàm EVEN dùng để làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không)


Cú pháp: =EVEN(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số mà bạn có nhu cầu làm tròn.


Ví dụ: =EVEN(3.275) nghĩa là có tác dụng tròn số 3,275 lên đến mức số nguyên chẵn gần nhất. Công dụng hiển thị đã là 4.

Xem thêm: Hình Xăm Gà Chọi Đẹp Nhất, Hình Xăm Gà Chiến Binh Kín Lưng, 98 Gà Ý Tưởng

Tương tự, khi sử dụng hàm EVEN, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo chính sách ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên chẵn, sẽ ko xảy ra việc làm tròn nào.


Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn 5 biện pháp làm tròn số vào Excel chi tiết nhất. Chúc bạn tiến hành thành công!


Bạn gồm làm được lí giải này không?

*

Website cùng tập đoàn


thegioididong.com. Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Văn Tốt. Xem chính sách sử dụng