Bài viết này, sẽ trình làng đến các bạn hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup kết phù hợp với hàm If, Left, Right vào Excel. Hàm Vlookup, được sử dụng khi mong mỏi tìm kiếm một quý giá trong cột ngoại trừ cùng bên trái của bảng, cùng trả về một quý hiếm trong và một hàng xuất phát từ 1 cột khác mà các bạn chỉ định. Đôi khi, hàm Vlookup bắt buộc kết hợp với các hàm khác như If, Left, Right để giải pháp xử lý triệt nhằm bảng tính và đưa ra kết quả mà bạn ao ước muốn. Hãy cùng shop chúng tôi tìm hiểu nội dung nội dung bài viết sau đây, trải qua các ví dụ chũm thể.

Bạn đang xem: Hàm if right trong excel


Nội dung chính


Hướng dẫn cách áp dụng hàm Vlookup kết hợp hàm IF, Left, RightI.Cấu trúc của hàm VlookupII.Hàm Vlookup kết phù hợp với các hàm khác

Hướng dẫn cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm IF, Left, Right

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối hợp hàm IF, Left, Right

I.Cấu trúc của hàm Vlookup

1.Định nghĩa

Hàm VLOOKUP hay còn gọi là hàm tra cứu giúp dọc, có công dụng tìm kiếm một quý hiếm trong cột ngoài cùng phía bên trái của bảng tính, tiếp nối trả về một quý giá trong cùng một hàng xuất phát từ 1 cột khác mà chúng ta chỉ định.


2.Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, )

Trong đó:

Lookup_value – giá trị đề nghị tìm vào cột thứ nhất của bảng.Table – Bảng để truy xuất một giá trị.Col_index – Cột trong bảng nhằm truy xuất một giá bán trị.range_lookup – TRUE = đối sánh tương quan gần đúng (mặc định). FALSE = tương quan chính xác

Xem lấy ví dụ tại đây:Hàm VLOOKUP vào excel cách thực hiện và ví dụ cố gắng thể

II.Hàm Vlookup kết phù hợp với các hàm khác

1.Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm Right

Hàm Right, là hàm lấy ký tự bên yêu cầu một chuỗi bất kỳ, khi phối kết hợp Hlookup với Right cũng tương tự như Hlookup phối kết hợp Left hỗ trợ cho việc dò tìm hiệu quả nhanh và bao gồm xác.

Cú pháp hàm Right: =Right(text,n)

text: là chuỗi văn phiên bản các bạn có nhu cầu trích xuất các ký tự.num_chars: số lượng ký tự cơ mà các bạn muốn trích xuất.

Chúng ta có bài tập như hình, yêu ước của bài là tính ĐIỂM ƯU TIÊN như sau:

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Biết rằng: ĐIỂM ƯU TIÊN: căn cứ vào ký kết tự cuối của MÃ SỐ NGÀNH-ƯU TIÊN, tra vào bảng ĐIỂM ƯU TIÊN.

Tại ô H3 chúng ta nhập cách làm như sau:

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C3,1)),$G$9:$H$12,2,0)

*
cách sử dụng hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

C3 là mã số ngành ưu tiên trên cột C, sản phẩm 3.RIGHT(C3,1) là giá bán trị dùng để làm dò tìm, tương xứng một chữ số bên đề xuất của Mã ưu tiên, cực hiếm dò tìm nằm tại hàng 2, bảng $G$9:$H$12( các bạn nhấn F4 nhằm khóa bảng tính).Do cột Điểm ưu tiên họ muốn mang là số, vì vậy nhưng các bạn phải thêm VALUE vào trước hàm Right, công dụng của hàm VALUE là chuyển từ dạng text lịch sự dạng số.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho các ô còn lại.

2.Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm Left

Hàm Left, là hàm lấy ký tự phía trái một chuỗi bất kỳ, khi phối hợp Vlookup cùng Left hỗ trợ cho việc dò tìm công dụng nhanh và chủ yếu xác.

Cú pháp hàm Left: =Left(text,n)

Text: đoạn văn bạn dạng cần tách ký tựNum_chars: số cam kết tự muốn tách bóc tích từ mặt trái. Nếu không nhập thì đã tự nhận quý hiếm là 1

Chúng ta bao gồm bảng báo cáo bán hàng như sau.

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Yêu cầu: rước tên MẶT HÀNG căn cứ vào MÃ MH, tra cứu ở bảng ĐƠN GIÁ.

Tại ô B3, chúng ta sẽ bao gồm công thức như sau:

=VLOOKUP(LEFT(A3,2), $A$15:$D$21,2,0)

*
cách thực hiện hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

LEFT(A3,1) là giá trị dùng làm dò tìm, khớp ứng hai chữ đầu tiên trên trái của mã số MH, quý giá dò tìm nằm ở dọc, bảng $A$15:$D$21 (các các bạn nhấn F4 để khóa bảng). Tác dụng trả về đang xếp đúng tên khía cạnh hàng.2 là cột thứ trăng tròn ở đấy là tùy chọn đối sánh tương quan chính xác.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho những ô còn lại.

3.Hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF

Hàm IF là hàm logic, cho phép bạn đánh giá một đk nhất định với trả về giá trị mà các bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE và trả về một quý hiếm khác nếu điều kiện là FALSE.

Cú pháp hàm IF: =IF(Điều nào đó là True, thì làm cho gì, còn nếu không thì làm cái gi khác)

Tiếp tục với lấy một ví dụ trên, chúng ta sẽ tính cột ĐƠN GIÁ mang đến bảng báo cáo bán hàng.

Yêu cầu: Tính ĐƠN GIÁ: địa thế căn cứ vào MÃ MH, tra cứu vãn ở bảng ĐƠN GIÁ.

Tại ô C3, họ sẽ gồm công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A3,2),$A$15:$D$21,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0)

Trong công thức này, họ kết hòa hợp giữa những hàm Left, Right cùng If để lấy đơn giá mang lại từng phương diện hàng.

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

LEFT(A3,1) là giá bán trị dùng làm dò tìm, tương xứng hai chữ đầu tiên trên trái của mã số MH, giá trị dò tìm nằm tại hàng dọc, bảng $A$15:$D$21 (các các bạn nhấn F4 để khóa bảng).IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): nếu như như sản phẩm có ký tự thứ nhất bên nên = 1, thì nó vẫn trả về công dụng đơn giá bán ở cột số 3(cột C). Ngược lại, nếu như như sản phẩm có ký tự thứ nhất bên cần = một vài khác, mà không phải là 2 thì nó đã trả về tác dụng ở cột 4,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): 0 ở đây là tùy chọn tương quan chính xác.

4.Bài tập phối kết hợp Vlookup cùng với If, Left và Right

Thêm 1 ví dụ về hàm Vlookup kết hợp với các hàm Left, Right, If cho bài tập sau đây:

Chúng ta, có một bảng tính BÁO CÁO BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG như hình mặt dưới.

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Yêu cầu:

1- thương hiệu hàng: phụ thuộc vào 4 cam kết tự đầu của Mã hàng, tra vào BẢNG 1.

2- Mã QG: phụ thuộc 4 ký tự đầu của Mã hàng, tra vào BẢNG 1.

3- Trị giá chỉ = số lượng * Đơn giá. Biết rằng: Đơn giá: nhờ vào 4 cam kết tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1, kết phù hợp với Loại hàng để mang giá trị đúng theo lý.

4- mức giá vận đưa = số lượng * giá chỉ vận chuyển. Biết rằng: giá bán vận chuyển: dựa vào Mã QG, tra vào BẢNG 2. 5- Thành chi phí = Trị giá chỉ + chi phí vận chuyển. Nếu xuất kho trong mon 5 thì giảm 5% Thành tiền.

Chúng ta thực hiện như sau.

Câu 1: Để lấy Tên hàng, các bạn đặt bí quyết tại ô B4

=VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16,2,0)

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

 Trong đó:

LEFT(A4,4) là giá trị dùng để làm dò tìm, khớp ứng với tứ chữ đầu bên trên trái của mã hàng, giá trị dò tìm nằm ở hàng dọc, bảng $A$12:$F$16(các chúng ta nhấn F4 nhằm khóa bảng).2 tức là cột thứ hai của bảng 10 ở đây là tùy chọn tương quan chính xác.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho những ô còn lại.

Câu 2: Tính Mã QG

Tại ô C3, bọn họ sẽ bao gồm công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16,4,0)

Tương tự như cách lý giải ở trên, mà lại ở đây chúng ta lấy mã QG ở cột số 4, nên chúng ta phải chọn 4.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho những ô còn lại.

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Câu 3: Tính cột Trị giá:

Trị giá = số lượng * Đơn giá. Biết rằng: Đơn giá: phụ thuộc vào 4 cam kết tự đầu của Mã hàng, tra vào BẢNG 1, kết hợp với Loại hàng để đưa giá trị hòa hợp lý.

Tại ô F4, họ đặt công thức.

=D4*VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16, IF(RIGHT(A4,1)=”C”,5,6),0)

*
cách áp dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

D4 là số lượngLEFT(A4,4) là giá chỉ trị dùng để dò tìm, khớp ứng bốn chữ đầu trên trái của mã hàng, quý hiếm dò tìm nằm ở vị trí hàng dọc, bảng $A$12:$F$16 (các bạn nhấn F4 để khóa bảng).IF(RIGHT(A4,1)=”C”,5,6),0): nếu như như món đồ có ký kết tự đầu tiên bên cần là “C”, thì nó sẽ trả về hiệu quả đơn giá chỉ ở cột số 5(cột E). Ngược lại, nếu như món đồ có cam kết tự thứ nhất bên đề xuất = một vần âm khác, mà không hẳn là “C” thì nó sẽ trả về tác dụng ở cột 6,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): 0 ở đấy là tùy chọn tương quan chính xác.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho những ô còn lại.

Câu 4: Tính phí tổn vận chuyển

Phí vận chuyển = số lượng * giá vận chuyển. Biết rằng: Giá vận chuyển: nhờ vào Mã QG, tra trong BẢNG

Tại ô G4, họ đặt công thức

=D4*VLOOKUP(C4,$H$13:$J$15,3,0)

*
cách áp dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

D4 là số lượngVLOOKUP(C4,$H$13:$J$15,3,0) là giá chỉ trị dùng để làm dò tra cứu mã QG, quý hiếm dò tìm nằm ở hàng dọc, bảng $H$13:$J$15 (các các bạn nhấn F4 nhằm khóa bảng), 3 ở đấy là giá trị yêu cầu lấy nằm ở cột số 3.0 là tùy chọn đối sánh chính xác.

Câu 5: Tính cột thành tiền, biết rằng : Thành chi phí = Trị giá bán + chi phí vận chuyển. Nếu bán ra trong tháng 5 thì sút 5% Thành tiền.

Tại ô H4, họ đặt công thức

=IF(MONTH(E4)=5,(F4+G4)*5%,F4+G4)

*
cách áp dụng hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

IF(MONTH(E4)=5,(F4+G4)*5%,F4+G4): giả dụ E4 =5, thì (trị giá + phí tổn vận chuyển)*5%, ngượi lại chưa hẳn tháng 5 thì trị giá bán + mức giá vận chuyển.

Xem thêm:

Như vậy, linhkiem.vn đã hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right thông qua các ví dụ. Hy vọng, qua các ví dụ này, đang giúp các bạn hiểu rõ hơn bao giờ chúng ta đã cần phối kết hợp hàm Vlookup với các hàm khác, để sở hữu được kết qảu như mong muốn muốn. Chúc chúng ta thành công!.