Trong vượt trình thao tác làm việc với những bảng tính excel, sẽ có lúc bạn phải sử dụng những hàm xử lý chuỗi để thực hiện các yêu thương cầu nhiệm vụ như: đổi khác toàn cỗ chuỗi cam kết tự thành chữ hoa, chữ thường, giỏi chỉ đơn giản là cắt một trong những phần ký tự kể từ bên trái chuỗi sẽ có…yêu ước khá đơn giản, mà lại nếu họ không biết hoặc vận dụng không đúng thì bọn họ cũng không thu được công dụng như ý muốn muốn.

Bạn đang xem: Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong excel, cú pháp và ví

bài viết này đang lần lượt giúp cho bạn tiếp cận các hàm cách xử lý chuỗi đối chọi giản, nhưng mà cực cần thiết cho các bước của bạn.

1. Hàm cắt ký tự từ bên trái một chuỗi mang lại trước – Hàm Left

1.1. Cú pháp

LEFT(Text, n)

Trong đó:

Text: là chuỗi ký kết tự ban sơ cần cắt;

n: số cam kết tự phải cắt.

1.2. Công dụng

Hàm này dùng để cắt n cam kết tự kể từ bên trái của chuỗi Text.

Text sinh hoạt đây rất có thể là địa chỉ một ô đựng chuỗi cam kết tự buộc phải cắt, hoặc một chuỗi trực tiếp.

1.3. Ví dụ

*

2. Hàm cắt cam kết tự tự bên đề nghị một chuỗi – Hàm Right

2.1. Cú pháp

RIGHT(Text, n)

Trong đó:

Text: là chuỗi cam kết tự thuở đầu cần cắt;

n: số ký tự buộc phải cắt.

2.2. Công dụng + Hàm này dùng để làm cắt n ký tự tính từ lúc bên đề xuất của chuỗi Text. + Text ngơi nghỉ đây có thể là địa chỉ cửa hàng một ô đựng chuỗi ký kết tự yêu cầu cắt, hoặc một chuỗi trực tiếp.

*

3. Hàm cắt cam kết tự kể từ vị trí ngẫu nhiên trong chuỗi đến trước – Hàm MID

3.1. Cú pháp

MID(Text, m, n)

3.2. Công dụng

Cắt n ký tự tính từ lúc vị trí sản phẩm công nghệ m vào chuỗi Text

3.3. Ví dụ

*

4. Hàm gửi chuỗi cho trước thành chuỗi in hay – LOWER

4.1. Cú pháp

LOWER(Text)

4.2. Công dụng

Biến toàn thể ký tự vào chuỗi Text thành chữ in thường.

4.3. Ví dụ

*

Lưu ý: Với chữ dạng Unicode (chữ giờ Việt tất cả dấu) thì phần ký kết tự gồm dấu sẽ không được biến đổi sang cam kết tự thường (nếu nó sẽ ở chế độ chữ hoa). Để làm cho được điều đó bạn cần phải dùng đến ứng dụng Unikey.

5. Hàm chuyển cục bộ các cam kết tự của chuỗi thuở đầu thành ký tự in hoa – hàm UPPER

5.1. Cú pháp

UPPER(Text)

5.2. Công dụng

Chuyển đổi toàn thể ký tự trong chuỗi ban sơ thành ký kết tự in hoa.

5.3. Ví dụ

*

Lưu ý: với chữ dạng Unicode (chữ tiếng Việt bao gồm dấu) thì phần cam kết tự bao gồm dấu sẽ không được biến hóa sang cam kết tự hoa. Để làm cho được điều đó bạn cần phải dùng đến ứng dụng Unikey.

6. Hàm chuyển các ký tự trước tiên của từng từ trong chuỗi thành ký kết tự hoa – PROPER

6.1. Cú pháp

PROPER(Text)

6.2. Công dụng

Hàm này dùng để làm chuyển những ký từ đầu mỗi từ vào chuỗi Text thành chữ hoa.

6.3. Ví dụ

*

7. Hàm trả về chiều lâu năm của chuỗi cam kết tự – Hàm LEN

7.1. Cú pháp

LEN(Text)

7.2. Công dụng

Hàm này trả về chiều nhiều năm của chuỗi ký tự (hãy trả về số cam kết tự tất cả trong chuỗi).

7.3. Ví dụ

*

8. Hàm giảm bỏ những ký trường đoản cú trống trong chuỗi đến trước – TRIM

8.1. Cú pháp

TRIM(Text)

8.2. Công dụng

Hàm này cắt toàn bộ ký tự trống sinh hoạt đầu cùng cuối của chuỗi cho trước, ngoài ra nó cũng cắt cục bộ ký trường đoản cú trống trọng điểm chuỗi (chỉ giữ lại 1 cam kết tự trống duy nhất trong chuỗi ký tự trống).

8.3. Ví dụ

*

9. Hàm tìm kiếm kiếm ký kết tự hoặc chuỗi ký kết tự vào chuỗi đến trước – FIND

9.1. Cú pháp

FIND(Text1, Text2, n)

Trong đó:

Text1: Là chuỗi hoặc ký kết tự yêu cầu tìm;

Text2: Là chuỗi lúc đầu (chứa Text1);

n: vị trí ban đầu dò tìm;

9.2. Công dụng

Hàm này trả về số trang bị tự lộ diện của chuỗi Text1 vào chuỗi Text2 kể từ vị trí đề nghị tìm tìm n.

9.3. Ví dụ

*

10. Hàm nối hai hay những chuỗi lại cùng nhau – Hàm CONCATENATE

10.1. Cú pháp

CONCATENATE(Text1, Text2, …, TextN)

10.2. Công dụng

Hàm này trả về tác dụng là một chuỗi thông qua việc nối các chuỗi Text1, Text2,…,TexN cùng nhau theo đồ vật tự.

10.3. Ví dụ

*

11. Hàm đối chiếu hai chuỗi văn bản với nhau – Hàm EXACT

11.1. Cú pháp

EXACT(Text1, Text2)

11.2. Công dụng

Hàm này dùng để làm so sánh nhị chuỗi văn bản Text1 với Text2 với nhau, nó trả về quý giá TRUE ví như hai chuỗi kiểu như nhau, ngược lại nó đang trả về quý giá FALSE.

11.3. Ví dụ

*

12. Hàm nắm thế 1 phần văn bản – Hàm REPLACE

12.1. Cú pháp

REPLACE(Old_Text,M,N,New_Text)

Trong đó:

Old_Text: Là chuỗi văn bạn dạng ban đầu.

M: Vị trí bắt đầu thay thế.

N: số cam kết tự yêu cầu thay thế.

New_Text: ký tự hoặc chuỗi đề xuất thay thế.

12.2. Công dụng

Hàm này trả về một chuỗi mới bằng cách thay chũm N ký kết tự kể từ vị trí thứ M trong chuỗi văn bản thuở đầu Old_Text cùng với văn bản cần sửa chữa thay thế là New_Text.

12.3. Ví dụ

*

13. Hàm lặp lại chuỗi ký tự hoặc ký tự – Hàm REPT

13.1. Cú pháp

REPT(Text, N)

Trong đó:

Text: là ký tự hoặc chuỗi văn phiên bản cần lặp;

N: là chu kỳ lặp;

13.2. Công dụng

Hàm này trả về một chuỗi văn bạn dạng mới bằng phương pháp lặp N lần chuỗi văn bạn dạng Text .

13.3. Ví dụ

*

14. Hàm xác định vị trí của chuỗi văn bản con vào chuỗi văn phiên bản cho trước – Hàm SEARCH

14.1. Cú pháp

SEARCH(Find_Text, Text,N)

14.2. Công dụng

Hàm này tìm kiếm kiếm cùng trả về thứ tự xuất hiện thêm của chuỗi văn bạn dạng Find_Text tính từ lúc vị trí lắp thêm N vào chuỗi văn phiên bản Text.

14.3. Ví dụ

*

15. Hàm tra cứu kiếm và sửa chữa thay thế theo ý người tiêu dùng – Hàm SUBSTITUTE

15.1. Cú pháp

SUBSTITUTE(Text, Old_Text, New_Text, )

Trong đó:

+ Text: Chuỗi đề nghị thay thế;

+ Old_Text: Chuỗi con nên tìm vào chuỗi Text;

+ New_Text: Chuỗi sẽ thay thế sửa chữa cho chuỗi Old_Text kiếm tìm được;

+ instance_num: cố kỉnh thế ở phần tìm được trước tiên hay thứ hai hay sản phẩm công nghệ 3… (Tham số này có hay là không có trong công thức trên cũng được).

15.2. Công dụng

Hàm này trả về một chuỗi văn bạn dạng mới bằng cách tìm tìm chuỗi Old_Text trong chuỗi văn bản thuở đầu Text, lúc tìm thấy nó sẽ thay thế sửa chữa bằng chuỗi New_Text, nếu như tham số instance_num được hướng dẫn và chỉ định thì nó chỉ thực hiện thay thế tại vị trí thứ instance_num trong những vị trí nhưng mà nó tìm thấy.

Xem thêm:

15.3. Ví dụ

*

Trên đó là tổng hợp những hàm xử trí chuỗi vào Excel mà bạn sẽ cần bắt buộc dùng nó nhằm giải các bài toán liên quan trong quy trình thực hiện quá trình của mình.

hy vọng nó vẫn cực có lợi với bạn!

Hãy phân tách sẻ bài viết hữu ích này cho những người bạn, đồng nghiệp của người sử dụng để thuộc giúp họ cải tiến và phát triển nhé!

Hãy gia nhập ngay group facebook “Excel kế toán tài chính Nhân sự tiền lương” để trao đổi chuyên môn và không ngừng mở rộng kết nối!