Làm cầm cố nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ nam nữ giữa những phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây cất mà chúng ta chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của người tiêu dùng khi sản xuất sơ đồ bốn duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó đề nghị phải chi tiết đến nút nào?Bạn rất có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của doanh nghiệp hấp dẫn hơn?