Bài viết sau đây sẽ phía dẫn chúng ta cách tạo thông tin tài khoản ID Apple và sở hữu ứng dụng cho chiếc iPhone với iPad của mình.

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: thừa nhận icon Cài đặt

Bước 2: lựa chọn iCloud

Bước 3: Chọn: tạo thành ID táo bị cắn mới 

Bước 4: định ngày tháng năm sinh rồi nhận Tiếp theo

Bước 5: Nhập bọn họ Tên rồi nhận Tiếp theo

Bước 6: dìm Sử dụng showroom email lúc này của bạn và thừa nhận Tiếp theo

Lưu ý: có thể tự tạo nên thêm Gmail thông qua hướng dẫn trên đây.

Bước 7: Nhập Email của khách hàng rồi nhận Tiếp theo

Bước 8: Nhập Mật khẩu của người tiêu dùng rồi nhận Tiếp theo

Bước 9: Chọn thắc mắc bảo mật trước tiên và thừa nhận Tiếp theo

Bước 10: Chọn thắc mắc bảo mật vật dụng hai

Bước 11: Trả lời câu hỏi bảo mật thứ tía và nhận Tiếp theo

Bước 12: chọn Đồng ý với chế độ bảo mật

Bước 13: lựa chọn Đồng ý

Bước 14: Đã tạo nên Apple ID mà lại chưa đảm bảo Email

*

Bước 15: Vào thư điện tử của bạn

*

Bước 16: Chọn Thư của Apple

*

Bước 17: Chọn Xác minh bây giờ

*

Bước 18: Nhập email và Mật khẩu bạn vừa tạo nên rồi thừa nhận Xác minh địa chỉ

*

Bước 19: Chọn lưu giữ Mật Khẩu

*

Bước 20: Xong hãng apple ID

*

Bước 21: Nhấn mua Đặt

*

Bước 22: Chọn iTunes & App Store

*

Bước 23: Nhập thư điện tử và password rồi nhận Đăng Nhập

*

Bước 24: Chọn nước ta rồi nhấn Tiếp theo

*

Chọn Đồng ý

*

Chọn Đồng ý

*

Bước 25: Giờ chúng ta vào AppStore, chọn một Ứng dụng, hệ thống yêu cầu các bạn nhập Mật Khẩu