Vào tháng 04/2011, Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn chi phí cho reviews tính năng Thiên Trì Mật Cảnh. Đồng đạo đang lần lượt vượt qua 4 tầng, tựa mê cung cùng với nhiều quái thú cản đường...

Bạn đang xem: Thiên trì mật cảnh


NPCGhi chú
*
Thần túng bấn Thương Nhân

- Vị trí: Tương Dương – Tọa độ: 194/199

- Chức năng: Đối thoại cùng với NPC này để vào bản đồ Ngọn Núi ngôi trường Bạch

*
fan tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh

- Vị trí: Ngọn Núi trường Bạch – Tọa độ: 199/202

- Chức năng: Đối thoại cùng với NPC này để vào tầng trệt Thiên Trì Mật Cảnh.


Vật phẩmGhi chú
*
Lệnh bài xích Thông Hành

- xuất xứ: Mua shop Tinh Luyện Thạch sinh hoạt NPC Thợ Rèn.

- Giá: 1 giỏi nhất Thạch

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Xếp ck 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: nhấn chuột phải đặt sử dụng.

- Công dụng: cá nhân vào trạng thái phi chiến đấu.

- Giới hạn: Chỉ sử dụng trong bạn dạng đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

- Thời hạn sử dụng: 7 ngày

*
Lệnh bài xích Thông Hành Nhóm

- Nguồn gốc: Mua cửa hàng Tinh Luyện Thạch sinh sống NPC Thợ Rèn.

- Giá: 8 tinh luyện Thạch

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Xếp ck 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: dìm chuột phải kê sử dụng.

- Công dụng: Tổ đội vào tâm lý phi chiến đấu.

- Giới hạn: Chỉ áp dụng trong bạn dạng đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

- Thời hạn sử dụng: Không giới hạn

*
Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4

- Nguồn gốc: Bán vào Kỳ Trân Các

- Giá: 100 Xu

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- giải pháp sử dụng: nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Truyền tống vào tầng 4 Thiên Trì Mật Cảnh

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

- Hình ảnh: ko giới hạn


Đối thoại với NPC Thần bí Thương Nhân làm việc Tương Dương (194/199) để vào bạn dạng đồ Ngọn núi trường Bạch.Sau đó, đối thoại với NPC bạn tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh (199/202) để được truyền tống vào địa chỉ ngẫu nhiên ở tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh. Nếu là một trong những tổ team thì đội trưởng có thể thực hiện vấn đề đối thoại để đưa cả tổ nhóm vào cùng 1 vị trí trên tầng 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Gõ Tiếng Hàn Quốc Trên Windows 10, Bàn Phím Tiếng Hàn Online


Sau khi vào tầng 1, nhân vật buộc phải tự tìm con đường lên tầng 2.Tầng một là 1 mê cung. Nhiều loại quái vẫn cản đường. Để thuận tiện vượt tầng trệt dưới hơn, nên thực hiện: + nếu là cá nhân cá biệt có thể áp dụng Lệnh bài xích Thông Hành để lâm vào trạng thái phi chiến đấu. + giả dụ là tổ team thì nhà tổ đội có thể sử dụng Lệnh bài xích Thông Hành Nhóm để cả tổ đội rơi vào trạng thái phi chiến đấu.Đường lên tầng 2 phải trải qua NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân. Gồm 2 giải pháp qua: + Nếu sẽ ở trạng thái phi võ thuật thì rất có thể đối thoại với NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân nhằm qua. + Phải thu thập các thắng lợi Đao, Thương, Kiếm từ những việc mở rương. Giao nộp các vật phẩm này đến NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân và để được học khinh thường công, áp dụng khinh công nhằm qua.Tại tầng 2, có 1 người gợi ý lên tầng 3. Ví như là tổ nhóm thì yêu cầu đợi toàn bộ các thành viên cùng lên tầng 3.Tầng 3 có nhiều phòng. Từng phòng bao gồm 3 loại quái. Sau thời điểm đánh bại quái, hoàn toàn có thể nhận 50.000 điểm tay nghề và 2 vạn lượng.Cuối tầng 3 có băng thông lên tầng 4. Hoàn toàn có thể sử dụng thành công Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4 để vào thẳng tầng 4.Tầng 4, trùm cuối Hoàng Nhan Quảng Dương lộ diện ngẫu nhiên vào ngày. Cá nhân hoặc tổ đội đánh bại được trùm cuối (có ngay cạnh thương cao nhất lên boss) sẽ có thể nhận được quà biếu ngẫu nhiên:Số lượngVật phẩm
1Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên
1Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới
1Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới
1Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới
30Tử Tinh Khoáng Thạch
20 Tinh Luyện Thạch

Trong khi tham gia trường hợp bị tránh mạng hoặc về thành chăm sóc sức thì đang thoát ra khỏi bạn dạng đồ Thiên Trì Mật Cảnh.