Outlook cho linhkiem.vn 365 Outlook cho linhkiem.vn 365 dành cho máy Mac Outlook 2021 Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 Outlook 2019 for Mac Outlook 2016 Outlook 2016 for Mac linhkiem.vn 365 dành cho gia đình Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên linhkiem.vn 365 Office 365 do 21Vianet điều hành Office 365 do 21Vianet điều hành – Small Business Admin Outlook.com Office 365 do 21Vianet điều hành – Admin Outlook Web App cho Office 365 do 21Vianet điều hành Outlook for Mac 2011 Lịch Outlook cho Windows 10 Outlook cho Windows Phone 10 Thư Outlook cho Windows 10 Xem thêm…Ít hơn

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào Office bằng tài khoản linhkiem.vn của mình, bạn có thể gặp một thông báo yêu cầu bạn xin phép phụ huynh hoặc xác minh tuổi của bạn.

Đang xem: Thiết lập gia đình trên windows phone

Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn lại thấy thông báo này, cùng cách giải quyết, xem mục Tài khoản cần sự chấp thuận của phụ huynh và tài khoản linhkiem.vn dành cho trẻ em.

Thiết lập email trên Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows Phone 7.5 hoặc Windows Phone 7.

Nếu bạn đang tìm các bước dành cho điện Windows 10, hãy xem Thiết lập email trong Thư cho Windows 10.

Thiết lập thư trên điện thoại chạy Windows 8.1 hoặc phiên bản cũ hơn

Mở danh sách Ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn và gõ nhẹ Cài đặt.

Sau đó, nhấn Email + tài khoản > Thêm tài khoản

Chọn loại tài khoản của bạn:

Sử dụng Google cho Gmail, Yahoo! cho Yahoo Mail, v.v.

Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví tony
contoso.com.

Sau đó, thêm mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào email của mình, rồi nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu có sự cố khi kết nối với tài khoản email, bạn có thể cần Thiết lập email bằng IMAP hoặc POP. Bạn cũng có thể xem các trang trợ giúp Windows Phone 8 hoặc Windows Phone 7.

Nếu xác minh hai bước https://windows.linhkiem.vn.com/en-us/windows/two-step-verification-faq?woldogcb=0 lập cho tài khoản này, bạn có thể được yêu cầu xác minh danh tính của mình trước khi có thể tiếp tục.

Làm theo hướng dẫn để nhận được mã. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tại sao linhkiem.vn nhắn tin cho tôi?

Bạn đã thiết lập xong email trên máy tính của Windows Phone!

Việc đồng bộ hóa email và lịch có thể mất vài phút.

*

Thiết lập thư trên điện thoại chạy Windows 8.1 hoặc phiên bản cũ hơn

Mở danh sách Ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, rồi nhấn Cài đặt > khoản Email + tài khoản

Chọn Thêm tài khoản >Outlook.

Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ: tony
contoso.com.

Sau đó, thêm mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào email của mình, rồi nhấn Đăng nhập.

Chọn OK nếu bạn Exchange ActiveSync buộc các chính sách hoặc đặt mật khẩu.

Và bạn đã thực hiện xong!


Thiết lập email POP hay IMAP trên Windows Phone

Lưu ý: Nếu bạn đang thiết lập một tài khoản POP, chỉ email của bạn sẽ đồng bộ hóa vào thiết bị của bạn. Tất cả lịch và liên hệ của bạn vẫn được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn.

Xem thêm:

Trong danh sách Ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Thiết đặt > email+tài khoản > thêm tài khoản > tài khoản khác.

Thêm địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Windows Phone sẽ tìm cách thiết lập email của bạn tự động, nhưng nếu không thể, hãy đảm bảo tên người dùng và mật khẩu của bạn là chính xác, sau đó chọn Thử lại. Nếu thiết bị vẫn không thể kết nối, hãy chọn Nâng cao > Internet Email.

Chọn Nâng cao và chọn các hộp Yêu cầu SSL cho thư đến và Yêu cầu SSL cho thư đi, rồi chọn đăng nhập.

Thiết lập POP hoặc IMAP trên điện Windows Phone

Trên Bắt đầu, trượt nhanh sang trái tới danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt sau đó chọn email + tài khoản.

Chọn Thêm tài khoản > Khoản khác.

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập. Windows Phone sẽ tự động thiết lập tài khoản email của bạn. Nếu thiết lập hoàn tất thành công, hãy chuyển sang bước 6.

Nếu bạn thấy thông báo “Chúng tôi không thể tìm thấy các thiết đặt cho thông tin tài khoản bạn đã nhập”, hãy đảm bảo rằng địa chỉ email và mật khẩu là chính xác, rồi chọn Thử lại. Nếu thiết lập hoàn tất thành công, hãy chuyển sang bước 6.

Nếu tài khoản email của bạn không thể được thiết lập tự động, hãy chọn Nângcao , sau đó chọn Thư Internet. Hãy nhập như sau:

Tên tài khoản Đây là tên mô tả cho tài khoản của bạn.

Tên bạn Nhập tên của bạn khi bạn muốn tên xuất hiện khi bạn gửi email từ điện thoại của bạn.

Loại tài khoản Đây sẽ là POP hoặc IMAP.

Tên người dùng Đây là địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ: địa tony
contoso.cn.

Mật khẩu Đây là mật khẩu dành cho tài khoản email của bạn.

Chọn Nâng cao và chọn các hộp Yêu cầu SSL cho thư đến và Yêu cầu SSL cho thư đi.

Chọn Đăng nhập.

Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn

Nếu bạn đang kết nối với email linhkiem.vn 365 của mình, tên máy chủ của IMAP, POP và SMTP sẽ partner.outlook.cn. Các thiết đặt này có thể được sử dụng nếu bạn đang dùng phiên bản mới nhất của linhkiem.vn 365.

Nếu bạn đang không kết nối với linhkiem.vn 365 email hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng phiên bản linhkiem.vn 365 mới nhất hay không, hãy làm như sau để tìm thiết đặt của mình.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn Outlook trên Web.

Trong Outlook trên Web, trên thanh công cụ, chọn Cài đặt

*

> chọn > POP và IMAP.

Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP và IMAP dưới Thiết đặt POP hoặc Thiết đặt IMAPThiết đặt SMTP.

Video: Truy nhập tài khoản linhkiem.vn 365 bạn trên tài khoản Windows Phone

*

Tôi có tài khoản Outlook.com không?

Các tài khoản email Outlook bao gồm
outlook.com,
hotmail.com,
msn.com hoặc
live.com cũng như các miền quốc tế, chẳng hạn như
outlook.co.uk hoặc mọi tên miền riêng được lưu trữ trên Outlook.com.

Cần đăng ký tài khoản email

Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi đăng nhập lần đầu vào Outlook trên Web. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook trên Web. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy đăng xuất. Sau đó, thử kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.

Mật mã và chính sách?

Nếu bạn được nhắc tạo mã truyền nhưng lại không tạo, bạn sẽ không thể gửi và nhận email.

Xem thêm: Thử Ngay 3 Công Thức Dưỡng Trắng Da Với Tinh Bột Nghệ Hiệu Quả

Nếu bạn không chấp nhận các chính sách được gửi tới điện thoại di động của mình, bạn sẽ không thể truy nhập thông tin trên điện thoại di động.

*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×
Nội dung mới
linhkiem.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © linhkiem.vn 2022

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *