Điều hành công sở là những hoạt động điều hòa phối hợp giữa các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong một công sở để hướng đến thực hiện nhiệm vụ chung của công sở hoặc giải quyết một hoạt động cụ thể.

Đang xem: Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

Điều hành công sở cũng là một loại hoạt động được thực hiện trong công sở mà mục đích là làm cho hoạt động của các cá nhân, bộ phận hài hòa với nhau hướng tới mục tiêu chung.Để có một kỹ năng điều hành tốt thì qua bài viết dưới đây linhkiem.vn chia sẻ với bạn đọc giáo trình: kỹ năng điều hành công sở hành chính nhà nước mời các bạn tham khảo.

*

Kỹ năng điều hành công sở

Khái niệm công sở, điều hành công sở:

Công sở – Là địa điểm hoạt động, hay còn gọi là trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, nơi tiến hành các hoạt động công vụ hoặc dịch vụ công.Điều hành công sở – Là hoạt động đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiện đúng và hiệu quả các công việc được giao để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.

Một số tình huống nhân sự 

Mục tiêu của điều hành công sở:

– Hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước– Góp phần nâng cao năng suất lao động trong cơ sở– Tạo ra nề nếp làm việc khoa học– Thực hiện hiệu quả quá trình cải cách nền hành chính nhà nước

Phân biệt công sở hành chính với công sở sự nghiệp:+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Công sở hành chính Công sở sự nghiệp
Do pháp luật quy định chặt chẽ, đồng thời phải tuân theo Quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên. Có quyền hạn chung trên nhiều lĩnh vực Do pháp luật quy định trên lĩnh vực riêng rẽ

+ Chức danh và lương

Công sở hành chính Công sở sự nghiệp
Cán bộ

Công chức

Lương từ ngân sách nhà nước

Viên chức

Lương từ ngân sách nhà nước(các khoản thu khác)

+ Phạm vi và hoạt động:

Công sở hành chính Công sở sự nghiệp
Trên tất cả các lĩnh vực ngành và lĩnh vực Theo lĩnh vực và ngành

Nhiệm vụ của công sở hành chính nhà nước:Để thực hiện tốt chức năng được phân định, công sở cần cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể.Nhiệm vụ chung đối với mọi công sở là quản lý (trong nội bộ công sở) và thực thi công vụ hoặc cung cấp dịch vụ công. Nhiệm vụ chung này có thể được cụ thể hoá thành

Các nhiệm vụ cụ thể cơ bản sau đây:

1- Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hoạt động.2- Xây dựng và vận hành một cơ cấu tổ chức hợp lý.3- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động4- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên.5- Giám sát và kiểm tra hoạt động của đơn vị và cá nhân;6- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quản lý;7- Tổ chức hoạt động giao tiếp (trong nội bộ công sở và với bên ngoài, đặc biệt là hoạt động tiếp dân).8- Quản lý việc chi tiêu ngân sách;9- Cung cấp điều kiện vật chất cho thực thi.10- Bảo vệ chính trị nội bộ; an toàn và an ninh trật tự trong công sở;11- Xây dựng văn hóa công sở tích cực; và xây dựng công sở thành một tổ chức học tập.12- Tham gia nghiên cứu và xây dựng hệ thống chính sách công, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực mà công sở hoạt động.Việc thành lập và giải thể các công sở hành chính nhà nước cần tuân thủ các nguyên tắc sau:Việc thành lập và giải thể các công sở hành chính nhà nước cần tuân thủ các nguyên tắc chung về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, bao gồm:– Tổ chức bộ máy phải phù hợp với những yêu cầu của chức năng quyền hành pháp mà Chính phủ là chiết chế đứng đầu.– Hoàn chỉnh, thống nhất.– Phân định rõ ràng thẩm quyền quản lý hợp lý cho các cấp, các bộ phận.– Sự phân định rõ ràng phạm vi quản lý.– Sự thống nhất giữa chức năng, nhiệm vụ với quyền hạn và thẩm quyền.– Tiết kiệm và hiệu quả.– Sự tham gia của công dân vào quản lý .– Phát huy tối đa tính tích cực của con người trong tổ chức.

Xem thêm: Tuyển Tập 50 Hình Nền Desktop Đẹp 4K Cho Laptop, Desktop Cực Đẹp 2022

Phỏng vấn, văn hóa Topica

Xây dưng văn hóa công sở:

Nghiên cứu văn hóa là một cách thức quan trọng để hiểu về con người. Nghiên cứu văn hóa của một tổ chức là một điều kiên quan trọng để hiểu về các yếu tố tách động đến tư duy, quan điểm và hành vi của các thành viên trong tổ chức đó. Văn hóa liên quan đến niềm tin và cách hành động trong nội bộ tổ chức; và liên quan đến hình ảnh, diện mao, uy tín và ảnh huởng của tổ chức đổi với bên ngoài.Văn hóa công sở là một sự pha trộn riêng biệt của các giá trị, niềm tin, trông đợi và chuẩn mực được phát triển và duy trì trong công sở, tạo nên một dấu ấn riêng biệt, giúp phân biệt công sở này với công sở khác.Từ khái niệm trên có thể suy ra là văn hóa công vụ là sự kết hợp đặc thù của các kiểu văn hóa tồn tại trong các công sở, tạo thành một kiểu tiếp cận riêng đối với các vấn đề quyền lực, đối với đối tượng phục vụ của hệ thống công vụ và các thành phần, đối tác khác (thị trường, khu vực tư nhân, NGOs, ..) trong cung cấp dịch vụ công và điều hành xã hội.Văn hóa công sở ảnh hưởng đến các thành viên trong công sở một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thông qua các quy định chính thức như Quy chế làm việc, văn hóa là công cụ để các nhà quản lý hướng cách thức hành vi của đội ngũ theo những kiểu nhất định. Đồng thời, văn hóa còn hiện diện và ảnh hưởng đến nếp nghĩ, nếp làm việc của cán bộ, công chức thông qua hệ thống các quy tắc xử sự mang tính thông lệ, không chính thức, không thành văn, nhưng đôi khi có tính lâu bền và sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bất cứ công cụ chính thức nào. Lấy ví dụ, trong trường hợp lãnh đạo phản đối một cách quyết liệt và vô lý một sáng kiến thực thi nào đó hoặc đối xử không công bằng đối với một nhân viên nào đó, trong mỗi đơn vị, hoặc cả công sở có thể tồn tại một kiểu ứng xử riêng, bất thành văn nhưng đựơc chấp nhận một cách gần như ‘đương nhiên’ hay thế thì phải thế’.Cần phân biệt giữa hiện tượng và văn hóa. Hiện tượng có thể xảy ra một hoặc vài lần trong khi văn hóa là các hiện tượng xảy ra (hoặc được thử nghiệm), được cân nhắc, sàng lọc, được chấp nhận và đựơc duy trì. Các quy tắc sử xự, khi đựơc chấp nhận thì được thế hệ nọ truyền cho thế hệ kia, nhóm nọ truyền cho nhóm kia, người nọ truyền cho người kia và người ta cứ thế mà làm.

Các biểu hiện của văn hóa công sở

Biểu tượng: Biểu tượng là một công cụ thể hiện về ý chí, về lịch sử,… và cũng là một cách thức để khuếch trương hình ảnh của mỗi tổ chức. Biểu tượng của công sở có thể bao gồm lá cờ tổ quốc đựơc treo theo quy định hiện hành về lễ tân nhà nước và logo .Triết lý, phương châm hành độngChiến lược chương trình hành độngQuy trình thủ tục: Các quy định cụ thể về cách thức thực thi và cách thức đánh giá kết quả thực thiCác nghi lễ: Như nghi lễ đón nhận một thành viên mới vào tổ chức hoặc việc chia tay một thành viên chuyển sang đơn vị khác, công sở khác hoặc về hưu.Trang phụcMức độ gắn kết trong nội bộ: Quá trình điều hành cần xây dựng tập thể thành một khối gắn kết chặt ché, trong đó các cá nhân kết hợp trong hành động, mọi thành viên ủng hộ các cấp quản lý và đặc biệt là nhà quản lý cấp cao nhất; có sự gắn két giữa các nhóm chính thức và các nhóm không chính thức xoay quanh việc thựuc hiện tốt nhiệm vụ.

Xem thêm:

Các chuẩn mực xử sự:

+ Quan hệ nhân sự (nhân viên với nhân viên, nhân viên với các nhà quản lý và CBCC với dân) tích cực (nhân ái, hỗ trợ,…); có quy định cụ thể về cách thức giao tiếp, sử xự với công dân; tinh thần trách nhiệm; …+ Các mối quan hệ chính thức đựơc đánh giá như thế nào?+ Dư luận tập thể+ Cách thức xử lý các vấn đề về giới+ Phong cách lãnh đạo+ Tinh thần học hỏiCác nguyên tắc cần áp dụng trong phân công công việc:Các nguyên tắc cần đảm bảo trong phân công công việc: kết hợp các nguyên tắc theo quy định của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở khoa học quản lý:+ Phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị.+ Phân công hướng tới chuyên môn hóa.+ Phân công trên cơ sở có tiêu chuẩn và định mức cụ thể.+ Đảm bảo tính thích ứng giữa trách nhiệm và thẩm quyền.+ Đảm bảo tính thích ứng giữa năng lực của nhân viên và chức trách được giao.

Primary Sidebar

Đăng Tin Tuyển Dụng

Đăng Ký Đăng Nhập
How exactly does Speed Online dating Work?The Keys into a Successful Long Distance Romantic relationshipFigure Connect Dating ReviewsHow to Spot a Catfish Online Dating Site AffiliateWonderful Introduction Lines For Online DatingThe rewards and Disadvantages of Anonymous Online datingChristian Dating Suggestions For Extended Distance Human relationshipsStats of Web based Hooking UpThe Advantages and Dangers of Over the internet HookupJust how Safe Is certainly Online Dating?

*

Mẫu thủ tục xin cấp lại bằng lái xe ô tô mới nhất 2021

*

Mẫu phiếu thu 01-TT, C40-BB mới nhất theo Thông tư 132 – 133

*

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *